Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING

TRIMSALON DE TRIMSTER

Trimsalon De Trimster, gevestigd aan Schepershof 37, 6902 AR te Zevenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:
  • Trimsalon De Trimster (eenmanszaak)
  • handelsnaam: Trimsalon De Trimster
  • kvk-nummer: 60692804
  • btw-nummer: NL143828149B01
  • vestigingsadres:  Schepershof 37, 6902 AR Zevenaar
  • telefoonnummer: (+31) 06 – 18 63 90 68
  • e-mailadres: info@detrimster.nl
  • verwerkingsverantwoordelijke: S.Y. Coppens
 • Trimsalon De Trimster verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 • Door Trimsalon De Trimster worden alleen de hierna volgende persoonsgegevens van klanten verwerkt/gebruikt:
  • aanhef (en/of voornaam, indien door u verstrekt);
  • achternaam*;
  • straatnaam en huisnummer*;
  • postcode en woonplaats*;
  • telefoonnummer* (vast- en/of mobiel telefoonnummer);
  • e-mailadres (indien door u verstrekt);

*) Minimaal vereiste persoonsgegevens voor de bedrijfsvoering.

 • Daarnaast worden door Trimsalon De Trimster de navolgende gegevens van uw huisdier verwerkt/gebruikt:
  • naam huisdier*;
  • ras c.q. kruising huisdier*;
  • geboortedatum huisdier*;
  • geslacht huisdier*;
  • castratie status huisdier*;
  • eventueel medische problemen huisdier*;
  • (bijzonder) gedrag huisdier*;

*) Minimaal vereiste persoonsgegevens voor de trimbehandeling/bedrijfsvoering.

De gegevensverwerking van uw huisdier heeft alleen betrekking op de behandeling van uw huisdier door Trimsalon De Trimster.

 • Door Trimsalon De Trimster worden alleen de hierna volgende (rechts-) persoonsgegevens van leveranciers verwerkt/gebruikt:
  • volledige juridische en/of handelsnaam leverancier conform handelsregister Kamer van Koophandel*;
  • contactpersoon leverancier;
  • volledige vestigingsadres leverancier*;
  • telefoonnummer leverancier*;
  • e-mailadres leverancier*;
  • btw-nummer leverancier;
  • kvk-nummer leverancier*;
  • iban-nummer leverancier*;
  • website leverancier;

*) Minimaal vereiste (rechts-)persoonsgegevens voor de bedrijfsvoering en financiële verantwoording.

 • de financiële administratie wordt met Excel en Snelstart gevoerd;
 • de website van Trimsalon De Trimster via One.com website hosting;
 • de domeinnaam van Trimsalon De Trimster via One.com
 • de Facebook pagina van Trimsalon De Trimster
 • Binnen Trimsalon De Trimster wordt gebruik gemaakt van een drietal programma’s/gegevensverwerkers.
 • Het programma Excel en Snelstart wordt door Trimsalon De Trimster gebruikt voor de boekhouding.
 • De website en domeinnaam van Trimsalon De Trimster wordt gebruikt voor:
  • informatieverstrekking;
  • relatiecontacten (contactformulier);
  • promotie.
 • De FaceBook pagina van Trimsalon De Trimster wordt gebruikt voor:
  • informatieverstrekking;
  • relatiecontacten (contactformulier);
  • promotie.

Trimsalon De Trimster verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Trimsalon De Trimster blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen via bovenstaande bedrijven.
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen zoals omschreven in de AVG.
 • Ook heeft onze website en/of dienst niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 • Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail Trimsalon De Trimster, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Trimsalon De Trimster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • Persoonsgegevens betreffende klanten worden na het definitief verbreken van de klantrelatie, niet bewaard.
 • Persoonsgegevens betreffende leveranciers worden conform belastingwetgeving gedurende 7 jaren bewaard (fiscale bewaarplicht) na afsluiting van het betreffende boekjaar. Deze persoonsgegevens worden op papier bewaard.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trimsalon De Trimster en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mail Trimsalon De Trimster. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Na de afhandeling van het verzoek zal de kopie van het identiteitsbewijs worden vernietigd.
 • Trimsalon De Trimster wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link Autoriteit Persoonsgegevens

 • Trimsalon De Trimster neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via e-mail Trimsalon De Trimster.

Trimsalon De Trimster